TAIWANGLASS--台玻集團
 
 
  產品介紹 >  平板玻璃 >  原板玻璃 >  浮式色板玻璃 
│網站地圖
 
     
 

   
   
 
   
浮式色板玻璃是以調拌適量色料配方之玻璃膏經控制閘門進入錫槽,由於地心引力及本身表面張力作用浮於熔融錫表面上後,再進入徐冷槽,使玻璃兩面平滑均勻,波紋減少而製成。包括法國綠色、海洋藍色、茶色、灰色、台玻蓝、台玻灰等。  
   
 
 

 特性:

增強吸收與再輻射出之功能,減少輻射熱的穿
   透,節省能源。
增加建築物外觀色彩變化,創造更高價值感。
可提供製造各種加工層次之素材。 

 用途:

‧建築及傢俱用。
‧汽車玻璃。

 
   
   
   
用途:  
   
建築及傢俱用。
汽車玻璃
 
   
   
規格:  
   

 


 
應用實績:
 

  明基電通大樓
台北
法國綠雙層玻璃
   
中油大樓
台北
海洋藍離線反射強化雙層玻璃