TAIWANGLASS--台玻集团
 
 
 
│网站地图
 
     
 

浮式明板玻璃系玻璃膏经控制闸门进入锡槽,由于地心引力及本身表面张力作用浮于熔融锡表面上后,再进入徐冷槽,使玻璃两面平滑均匀,波纹减少而制成。

 

特性:

.表面平滑,透视性佳。
.规格可做弹性配合,减少切片损失。
.可提供制造各种加工层次之素材。

用途:

.建筑及家俱用。
.镜板。
.汽车玻璃。
.光电模组及光学仪器用。

 

规格:

厚度 范围 重量 常备最大规格
mm mm kg/ft2 kg/m2 ft2/mt inch mm
1.1 1.0~1.2 0.25 2.09 4,000 52 X 44 1320X1120
1.3 1.2~1.4 0.30 3.18 3,385 52 X 44 1320X1120
1.5 1.3~1.7 0.34 2.67 2,933 52 X 54 1320X1120
2 1.8~2.2 0.46 4.89 2,200 72 X 60 1829 X 1524
3 2.7~3.3 0.68 7.34 1,467 120 X 84 3048 X 2134
4 3.7~4.3 0.91 9.79 1,100 120 X 96 3048 X 2438
5 4.7~5.3 1.14 12.23 880 180 X 132 4572 X 3353
6 5.7~6.3 1.36 14.69 733 180 X 132 4572 X 3353
8 7.4~8.6 1.82 19.57 550 240 X 132 6096 X 3353
10 9.4~10.6 2.27 24.47 440 240 X 132 6096 X 3353
12 11.2~12.8 2.73 29.36 367 240 X 132 6096 X 3353
15 14.2~15.8 3.41 36.70 293 394 X 132 10000 X 3353
19 17.6~20.2 4.31 46.40 232 394 X 132 10000 X 3353

台玻浮式明板玻璃性能数据表下载


应用实绩:

   
   
高铁新竹车站  
新竹  
透明强化玻璃